MŠ MILOSLAVOV 2020/2021

TÉMA                                                       PODTÉMA

September:

Vitaj v škôlke

1. Moji noví kamaráti /2.9.-4.9./

- mená, značky, hračky...

2. Ja a moja MŠ /7.9.-11.9./

- orientácia v mš, interiér, exteriér, mená zamestnancov, profesie, stolovanie,

sebaobslužné práce...

3. Môj deň /14.9.-18.9./

- režim dňa, rozdiely doma a v MŠ, pravidlá triedy...

4. Bezpečne v škôlke i v okolí /21.9.-25.9./

- bydlisko, okolie MŠ, pravidlá cestnej premávky, orientačné body v okolí...

Október:

Čarovná jeseň

1. Jeseň v ovocnom sade /28.9.-2.10./

- ovocie, poznať a rozlíšiť exotické ovocie,

ovocné stromy, spracovanie...

2. Na poli a v záhrade /5.10.-9.10./

- zelenina, zaváranie, žatva, poľnohospodárske rastliny

a stroje, náradie...

3. Prišla jeseň /12.10.-16.10./

- jeseň, ročné obdobie stromy, plody, kríky,

rôzne prírodné materiály, počasie...

4. Les a lesné zvieratá/19.10.-23.10./

- les, lesné zvieratá, huby, technický úžitok

niektorých úžitkových rastlín a húb...

5. Moji milí starkí /26.10.-30.10./

- úcta k starším, prosociálne a empatické správanie...

(Jesenné prázdniny)

November:

V zdravom tele zdravý duch

1. Moje telo /2.11.-6.11./

- časti ľudského tela, elementárne predstavy o vnútorných orgánoch (ich funkcia), pravá a ľavá strana

2. Moje zmysly /9.11.-13.11./

- zmyslové vnímanie, zmysly...

3. Moje zdravie /16.11.-20.11./

zdravá strava, choroby, lekárska starostlivosť, prevencia...

4. Moje zúbky /23.11.-27.11./

- zuby, ústna hygiena, starostlivosť o zuby...

December:

Čas vianočný

1. Privítanie Mikuláša /30.11.-4.12./

- Mikuláš, oslava, výzdoba...

2. Od Barborky po Vianoce /7.12.-11.12./

- tradície, advent, zvyky...

3. + 4. Vianočné dielne /14.12.-22.12./

- vianočné tvorenie, pečenie, besiedky, pozdravy, darčeky, pošta pre Ježiška... (Vianočné prázdniny)

Január :

Čaro zimy

1. + 2. 12 mesiačikov a Zimné kráľovstvo /7.1.-15.1./

- kalendár, časové vzťahy, striedanie časových úsekov, dni v týždni, zima, ročné obdobie, obliekanie, otužovanie, šport...

3. Zvieratká a vtáčiky v zime /18.1.-22.1./

- starostlivosť a ochrana, prezimovanie, potrava,

stopy v snehu...

4. Moje ruky objavujú /25.1.-29.1./

- tvary, pokusy, vynálezy elektrina, magnetizmus, materiály, ...ako to funguje? elektr. hračky, chápanie

súvislostí medzi živou a neživou prírodou...

Február:

Svet okolo nás

1. Fašiangy /1.2.-5.2./

- tradície, karneval, masky...

2. Čím budem? /8.2.-12.2./

- povolania, kvízy, overovanie vedomostí, škola...

3. Na gazdovskom dvore /15.2.-19.2./

- poznávať domáce a hospodárske zvieratá, ich typické znaky, spôsob života, úžitok, rozoznať a pomenovať niektoré mláďatá...

4. Vesmír očami detí /22.2.-26.2./

- vesmír, planéty, deň a noc, mimozemšťania...

Marec:

Kamarátka kniha

 

1. Kniha – náš kamarát /1.3.-5.3./                                      - knihy, manipulácia, výroba, predčitateľská gramotnosť, synonymá, homonymá, antonymá,

pestovať vzťah ku knihe, knižnica v MŠ a doma...

(Jarné prázdniny)

2. Z rozprávky do rozprávky /8.3.-12.3./

- rozprávkové postavy, bájky, dobro a zlo, dramatizácie rozprávok, divadlo...

3. Jar k nám prišla/15.3.-19.3./

- pozorovať, bádať a hľadať prvé zmeny v prírode, jar, počasie ,obliekanie...

4. Veľká noc – sviatok jari /22.3.-26.3./

- veľkonočné tradície a zvyky...

Apríl:

Chránime našu Zem

1. Veľkonočné farebné tvorenie/29.3.-1.4./

- farby, materiály, veľkonočné tvorenie...

(Veľká noc)

2. V Od semienka k rastlinke /7.4.-9.4./

- jarné kvety, sadenie, starostlivosť...

3. Kolobežka rýchlo bežká /12.4.-16.4./

- druhy dopravných prostriedkov, triedenie podľa miesta pohybu, pracovné profesie v doprave (šofér, železničiar, sprievodca, pilot, lodníci a pod.)...

4. Ježko Separko chráni našu Zem/19.4.-23.4./

- recyklovanie odpadu, ochrana prírody, Deň zeme...

5. Slovensko – moja vlasť /26.4.-30.4./

- štát, prezident ,štátne symboly (hymna, zástava, znak)

Máj:

Srdce dokorán

1. Moja mama /3.5.-7.5./

- práca mamy a otca v domácnosti, starostlivosť

o bábätko, bezpečnosť doma...

2. Rodina a domov /10.5.-14.5./

- členovia rodiny, rodostrom, vzťahy v rodine...

4. My sme malí muzikanti /17.5.-21.5./

- hudobné (aj netradičné) nástroje, tanec, folklór...

5. Voda a všetko okolo nej /24.5.-28.5./

- význam vody, kolobeh vody, vodné zdroje, šetrenie vody, vodné živočíchy, rieky, potoky, moria...

Jún:

Leto plné zábavy

1. MDD- týždeň plný zábavy /31.5.-4.6./

- detské hry, multikultúra, život detí v rôznych krajinách, pozitívne vzťahy medzi deťmi, empatia, identita dieťaťa,

práva, tolerancia, medziľudské vzťahy...

2. Čo sa skrýva v tráve /7.6.-11.6./

- hmyz, lúčne kvety, včely, motýle...

3. Zvieratká v ZOO /14.6.-18.6./

- exotické zvieratá, život, starostlivosť...

4. Je tu leto /21.6.-25.6./

- leto, ročné obdobie, charakteristika, rozlúčka...

5. Tešíme sa na prázdniny /28.6.-30.6./

- prázdniny, dovolenky, výlety...

Letná (prázdninová )činnosť