Školský vzdelávací proram MŠ Miloslavov 2023/2024

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Miloslavov 2021/2022
Školský poriadok pre šk. rok 2022/2023 MŠ Miloslavov

Školský poriadok 2021-2022 MŠ Miloslavov
Školský vzdelávací program MŠ Miloslavov 2021/2022

Školský poriadok MŠ Miloslavov 2020/2021
Školský vzdelávací program MŠ Miloslavov 2019
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018-2019
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019-2020
Plán práce 2020-21