Školský poriadok MŠ Miloslavov 2020
Školský vzdelávací program MŠ Miloslavov
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018-2019
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019-2020
Plán práce 2020-21