Školský poriadok MŠ Miloslavov 2020 final

Manuál pre materské školy (16.09.2020) – nariadenie Ministerstva školstva

– príchod detí do 8.00 hodiny , o 8.05 hod. zamykanie budovy!

– vstup do vnútorných priestorov len v návlekoch!

– vstup do spální z hygienických dôvodov zakázaný!

– po vyzdvihnutí detí z MŠ prosíme opustiť areál MŠ !

– koniec prevádzky je o 17.00 hod., prosíme prísť včas pre deti!

– ak sú deti poobede po 15.00 hod. vonku, budova bude uzamknutá a deti majú všetky veci so sebou vonku – platí pre MŠ časť Miloslava

 

Pripojené dokumenty

  • ()