ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pravidlá na šk. rok 2023_24

VZN – vstupujúce do platnosti 01.01.2023: VZN_3_2022_o_urceni_prispevkov_SKD_MS_SJ_od_01012023

Zápisný lístok 2023