Aktuálny jedálny lístok nájdete na webovej stránke: eSKOLY.SK