Organizácia vydávania stravy

Obed pre stravníkov materskej školy sa vydáva od 11.15 do 12.00 hod.
v školskej jedálni
– strava sa mimo školskej jedálne nevydáva
– počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa
v školskej jedálni nestravujú
– počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor

Jedálny lístok je zverejnený na nástenke ale aj na webovej stránke materskej školy.