Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri MŠ Miloslavov z dňa 29.3.2023