Rada skolv pri Materskei skole Miloslavov, Centrálna ulica 8719, 900 42 Miloslavov