Rada školy

Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.10.2023: Rada školv pri Materskei škole Miloslavov, Centrálna ulica 8719, 900 42 Miloslavov

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z dňa 29.3.2023

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z dňa 5.10.2022

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z dňa 24.02.2022

Pozvánka_ustanovujúce_zasadnutie_rady_skoly_MŠ_24022022

Príloha: Výsledky volieb 2021

 

Hlavný kontakt na radu školy:  radaskolky@gmail.com

Zástupcovia rodičov:

  1.  Predseda RŠ:  Jana Benčová- mail na účely RŠ:radaskolky@gmail.com
  2.  Mgr. Dominika Banyar Brejdová
  3.   Mgr. Katarína Macko Tichá
  4.   Ivana Fecková
Zástupcovia pedagogických pracovníkov:

  1. Zlata Ottmárová 
  2. Jana Bakošová 
Zástupca nepedagogických pracovníkov:

7. Janka Revajová 

Zástupcovia zriaďovateľa:

  1. Ing. Marek Michlík 
  2. Kvetoslava Jašurová 
  3. Alena Černayová 
  4. Tatiana Cabalová 

 

Príloha: rada_skoly

Statut_rady_skoly_pri_MS

Zápis schôdze 12.10.2020