Rada školy

Zástupcovia rodičov Silvia Rupčíková - predseda Rady školy
Júlia Pavelková, člen za rodičov
JUDR. Jana Benčová, člen za rodičov
Mgr. Pavel Žitňan, člen za rodičov
Zástupcovia pedagogických pracovníkov Mgr. Zlata Ottmárová, člen za pedagogických  zamestnancov
Jana Bakošová, člen za pedagogických  zamestnancov
Zástupca nepedagogických pracovníkov  Katarína Talajková, člen za nepedagogických zamestnancov
Zástupcovia zriaďovateľa Alena Černayová, podpredseda Rady školy
Kvetoslava Jašurová, člen delegovaný zriaďovateľom
Hana Pokorná, člen delegovaný zriaďovateľom
Mária Mináriková, člen za zriaďovateľa

Príloha: rada_skoly

Statut_rady_skoly_pri_MS

Zápis schôdze 12.10.2020