Rada školy

Zástupcovia rodičov Silvia Rupčíková - predseda Rady školy
Ing. Gustáv Kušnír, člen za rodičov
Ing. Monika Kotorová, člen za rodičov
Veronika Gerezdešová, člen za rodičov
Zástupcovia pedagogických pracovníkov Mgr. Zlata Ottmárová, člen za pedagogických  zamestnancov
Jana Bakošová, člen za pedagogických  zamestnancov
Zástupca nepedagogických pracovníkov  Katarína Talajková, člen za nepedagogických zamestnancov
Zástupcovia zriaďovateľa Alena Černayová, podpredseda Rady školy
Kvetoslava Jašurová, člen delegovaný zriaďovateľom
Hana Pokorná, člen delegovaný zriaďovateľom
Mária Mináriková, člen za zriaďovateľa

Príloha: rada_skoly

Statut_rady_skoly_pri_MS