krúžky – platí sa podľa vybraného krúžku. Platba sa uskutočňuje 1x za trimester alebo 1x za polrok. Viac informácií nájdete v časti KRÚŽKY.