krúžky – platí sa podľa vybraného krúžku. Platba sa uskutočňuje 1x za trimester alebo 1x za polrok. Konkrétne a aktuálne informácie Vám poskytnú pani učiteľky v MŠ.