krúžky – platí sa podľa vybraného krúžku. Platba sa uskutočňuje 1x za trimester alebo 1x za polrok.

Konkrétne a aktuálne informácie Vám poskytnú pani učiteľky v MŠ.

Informácie ohľadom aktuálnych krúžkov v konkrétnej MŠ budú uvedené na nástenke a budeme Vás informovať na septembrovom Rodičovskom združení.