stravné – hradí sa šekom alebo prevodom na účet školskej jedálne. Viac sa môžete dočítať v časti ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ