povinný rodičovský príspevok (mesačný poplatok, hradí sa šekom alebo internet bankingom (prevodom) na účet obce) = sumu určuje zriaďovateľ Obec Miloslavov www.miloslavov.sk

60 € (po dohode na prvom ZRPŠ) – ZRPŠ (ročný poplatok na pomôcky na kreslenie, pracovné zošity, hračky, lístky do divadla, rôzne aktivity)