• 60 € (po dohode na prvom ZRPŠ) – ZRPŠ (ročný poplatok na pomôcky na kreslenie, pracovné zošity, hračky, lístky do divadla, výlety, rôzne aktivity…). Platí sa prevodom. Číslo účtu a variabilný symbol obdržíte od pani učiteľky na triede.
  • povinný rodičovský príspevok (mesačný poplatok, hradí sa šekom alebo prevodom na účet obce) – sumu určuje zriaďovateľ Obec Miloslavov –  https://www.miloslavov.sk/obec/obecny-urad/
    Bankové spojenie SK58 5600 0000 0018 7740 9018 (úhrady za pobyt v materskej škole)