Vážení rodičia predškolákov,

vzhľadom na vzniknutú situáciu sa ruší termín zápisu do 1. ročníka ZŠ , ktorý mal byť dňa 4. apríla 2020.

Na web stránke  školy nasaskolamiloslavov.edupage.org môžete už od dnes prihlasovať Vaše dieťa, ktoré spĺňa podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky formou elektronickej prihlášky. Všetky bližšie informácie nájdete na spomínanej web stránke. Upozornenie –  dátum podania elektronickej prihlášky vôbec neovplyvňuje prijatie dieťaťa do ZŠ.

O termíne náhradného zápisu Vás bude ZŠ Miloslavov vopred  informovať.