Podpredseda Rady školy zvoláva zasadnutie Rady školy pri MŠ Miloslavov, ktoré sa uskutoční v pondelok 4.11.2019 o 17,30 v priestoroch Obecného úradu s nasledovným programom:

  1. Voľba predsedu Rady školy;
  2. Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018-2019