Predseda Rady školy zvoláva zasadnutie Rady školy MŠ Miloslavov, ktoré sa uskutoční dňa 14.10.2019 o 17.30 v priestoroch Obecného úradu Miloslavov – miestna časť Alžbetin Dvor s programom:

  1. Voľba predsedu Rady školy