Vážení rodičia,
termín zápisu detí do MŠ Miloslavov na šk. rok 2020/2021 zostáva nezmenený, avšak Vaše žiadosti je potrebné poslať poštou na adresu Obecného úradu Miloslavov. Upozorňujeme Vás, že iba riadne vyplnená prihláška bude akceptovaná.