Zápis detí do MŠ Miloslavov na školský rok 2024/2025

Riaditeľstvo Materskej školy Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, 90042 Miloslavov oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy bude prebiehať v dňoch:                                od 2.5.2024 do 10.5.2024

Bližšie informácie k zápisu budú sprístupnené v apríli 2024 na informačných stránkach obce a MŠ Miloslavov

Obrázok 1