Zápis detí do MŠ Miloslavov na školský rok 2023/2024

Riaditeľstvo Materskej školy Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, 90042 Miloslavov oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy prebieha v dňoch:  

              od 2.5.2023 do 7.5.2023
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Bližšie informácie: https://www.msmiloslavov.sk/aktuality/zapis-deti-do-ms-miloslavov-na-sk-rok-2023-2024/