Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore:
Zápis detí do MŠ Miloslavov na šk. rok 22_23
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ