Milí predškoláci z časti Miloslavov,

dňa 6.3.2019 k Vám príde Zahrajko a prečíta Vám rozprávku o spievankove.