Vážení rodičia,
zástupcami do Rady školy pri MŠ Miloslavov sa za rodičov stali: 
Júlia Pavelková, JUDR Jana Benčová a Mgr. Pavel Žitňan .
Novým zástupcom srdečne gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu.