Doplňujúce voľby do Rady školy pri MŠ Miloslavov vyhrala pani Silvia Rupčíková s celkovým počtom platných hlasov 75.