Milí rodičia, polrok je za nami a čochvíľa budú mať predškoláci zápis detí do ZŠ- termín je vypísaný na 4.4.2020, preto Vás žiadame, kto má záujem o vyšetrenie školskej zrelosti, prosím nahláste deti p.učiteľkám  na triedach, treba priniesť vypísané tlačivá k tomuto vyšetreniu (vyšetrenie prihláška, dotazník pre rodičov), ktoré si môžete stiahnuť aj na webovej stránke MŠ v časti Dokumenty a tlačivá na stiahnutie.Presný termín nám CPPPaP poskytne až keď bude vedieť počet prihlásených detí. Prihlášky prosím priniesť do 20.2.2020.
Vzor k vyplneniu prihlášky (žiadosti): Informácie ku žiadosti