Informácie k žiadosti (prihláške na vyšetrenie školskej zrelosti)