Školská zrelosť – informácie pre rodičov

Leták – informácie ohľadom CPPPaP v Senci

Informácie k žiadosti (prihláške na vyšetrenie školskej zrelosti)