Vážení rodičia, preposielame Vám oznam od  CPPPaP Senec.
Prosíme, prečítajte si pozorne informácie uvedené v prílohe:
OZNAM – vyšetrenia školskej zrelosti