Vážení rodičia,
CPPPaP v Senci Vám  ponúka možnosť prihlásiť deti na vyšetrenie školskej zrelosti. Kto má záujem, vyplnenú prihlášku (v prílohe) je potrebné odovzdať do 25.1.2022 p. učiteľke na triede.
Ďakujeme!