Vianočné fotografovanie v materskej škole pre prihlásené deti z časti Miloslavov bude prebiehať 18.11. 2019 od 8.30.