Vážení rodičia,

zverejňujeme informáciu o testovaní na COVID-19 v ZŠ Miloslavov.

 

Testovanie je určené len pre:

– zamestnancov základnej školy,

– zamestnancov materskej školy,

– jedného rodiča dieťaťa materskej školy,

– jedného rodiča žiaka 1. stupňa ZŠ.

Termín testovania:

sobota 20. 02. 2021 v časoch od 8.00 hod. – do 20.00 hod.

 

Odberové miesto:

MOM – autobus – parkovisko v areáli Základnej školy Miloslavov. Miesta ako aj smer pohybu budú riadne vyznačené, v prípade potreby Vám na mieste pomôžu naši dobrovoľníci.

 

Harmonogram testovania
Krízový štáb obce, zriaďovateľ a vedenie školy pripravil orientačný časový harmonogram testovania podľa abecedného poradia začiatočných písmen priezvísk rodičov. Časový harmonogram má slúžiť predovšetkým na to, aby sme sa na odberom mieste stretávali v čo najmenších počtoch a nevytvárali nekonečné zástupy. Ak nemôžete prísť v čase  podľa  abecedného poradia (napr. z dôvodu striedania sa pri maloletých deťoch, alebo ak ste v zamestnaní) prídete v najbližšom možnom čase a personál vás vybaví.

 

Časový harmonogram sobota 20. 02. 2021:

 

Zamestnanci  základnej školy: 8.00 – 9.00 hod.

Zamestnanci materskej školy: 9.00 – 9.30 hod.

 

Rodičia :
A,B,C,Č ,D,Ď:
 09.30 – 11.00 hod.,
DZ, E,F,G,H:  11.00 – 12.00 hod.,

 

OBEDOVÁ PRESTÁVKA – 12.00 -13.00 hod.

 

CH,I,J,K: 13.00 – 14.00 hod.,
L,M,N,O,P: 14.00 – 16.30 hod.,

 

PRESTÁVKA – 16.30 -17.00 hod.

 

P,R,S,Š: 17.00 -18.00 hod.,

T,Ť,U, V, W,Z,Ž: 18.00 – 20.00 hod.

Prosíme všetkých, aby k odbernému miestu neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor v okolí.
Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min. 2 m odstupy v nich.

Odbery budú prebiehať v autobuse –  MOM za dodržania príslušných hygienických opatrení.

Testovaní zamestnanci a rodičia si pri vstupe na odberné miesto vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich identifikačné údaje a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúško alebo respirátor. Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník. Testovaná osoba si zloží rúško, respirátor tesne pred odberom biologického materiálu, ústa má prekryté a následne po odbere si ihneď rúško, respirátor nasadí a presunie sa do priestorov vyčlenených v okolí odberového miesta, kde testovaný počká na výsledok.

 

Dôležité upozornenie pre rodičov:
Testovaní budú len rodičia žiakov 1. stupňa základnej školy a materskej školy,

1 dieťa = 1 rodič.

Negatívny test zákonného zástupcu, nie starší ako 7 dní, je podmienkou účasti žiaka 1. stupňa ZŠ na vyučovaní v škole, alebo nástupu dieťaťa do materskej školy od pondelka 22. 2. 2021.

Výnimky z testovania sú určené Nariadením RÚVZ (napr. prekonanie ochorenia COVID 19 do 90 dní atď.)

 

Milan Baďanský, starosta

PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ

Bc. Monika Neupauerová, riaditeľka MŠ