Vážení rodičia,
termíny na logopedickú depistáž pre prihlásené deti budú prebiehať v týchto dňoch:
14.11.2023 v MŠ Bottova ulica
28.11.2023 v MŠ Centrálna ulica
12.12.2023 v MŠ Lipový park