Vážení rodičia,
dávame Vám do pozornosti nové pravidlá školskej jedálne v časti ,,Informácie o školskej jedálni“.
Zároveň Vás žiadame, aby ste v prvý deň nového školského roku 02.09.2020 pri nástupe do MŠ priniesli Zápisný lístok uvedený v prílohe.
Zápisný lístok Vám bude k dispozícii aj v MŠ.
zápisný lístok 2020 PDF