Vážení rodičia,
v prílohe je uvedené nové usmernenie z MŠVVaŠ SR ohľadom prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Rozhodnutie o prijimaní detí do MS_FINALNE