POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 Pozývame rodičov PREDŠKOLÁKOV

(deti narodené do 31.8.2014)

z tried: Rybky, Včielky, Srdiečka a Sovičky/M

na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 11.9.2019 (streda) o 17:00 hodine

v MŠ Alžbetin Dvor.

Zároveň pozývame rodičov (Zajkov, Lienok, Žabiek, Slniečok, Mravčekov/M a „NEPREDŠKOLÁKOV“ zo Srdiečok a Sovičiek/M )

na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 12.9.2019 (štvrtok) o 17:00 hodine

v MŠ Alžbetin Dvor.