Vážení rodičia,
svoje deti môžete podľa záujmu prihlásiť na krúžky v školskom roku 2019/2020 nasledovne:
Kreatívne dielničky (platí pre časť Alžbetin Dvor) a Tanečná (obidve časti) v triede, ktorú navštevuje Vaše dieťa.
Anglický jazyk na internetovej stránke (bližšie info v časti Aktuality, resp. v časti Krúžky).