Vážení rodičia, 
Bratislavská vodárenská spoločnosť oznámila prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu pre obec z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §32 ods.? bod b).  Z tohto dôvodu nie je možné prevádzkovať Materskú školu. Preto so súhlasom zriaďovateľa, Vám oznamujeme, že dňa 15.11.2019 t.j. v piatok bude Materská škola zavretá z prevádzkových aj hygienických dôvodov.
Ďakujeme za pochopenie