Vážení rodičia a stravníci školskej jedálne,
z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie dňa 13.11.2020 bude prevádzka Materskej školy Miloslavov (obidve časti) a Školskej jedálne prerušená.
Ďakujeme za pochopenie.