Vážení rodičia,
dňa 15.07.2020 bude prevádzka Materskej školy Miloslavov Centrálna 87/9 a Materskej školy Miloslavov Lipový park 193/1 a Školskej jedálne prerušená z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.
Za porozumenie ďakujeme.