Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia RÚVZ nám bolo nariadené karanténne opatrenie: prerušenie výchovno vzdelávacieho procesu do 15.2.2021 – vrátane.
Prosíme rodičov, ktorých deti navštevovali MŠ, aby sledovali zdravotný stav detí a riadili sa pokynmi RÚVZ.
O ďalšom postupe  Vás budeme informovať.