Vážení rodičia,
v období od 3.8.2020 do 31.8.2020 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovoleniek zamestnancov.
Začiatok nového školského roka 2020/2021 bude 2.9.2020.
Prerušená prevádzka v MŠ