Vážení rodičia,
od 18.10.2021 nastala zmena v lehote na ospravedlnenie dieťaťa, ktoré plní povinnú predškolskú výchovu a vzdelávanie (predškoláci) z neprítomnosti v MŠ, na základe rozhodnutia ministra školstva.
Rodič môže ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinnú predškolskú výchovu a vzdelávanie v MŠ na 7 pracovných dní idúcich po sebe. Neprítomnosť viac ako 7 pracovných dní ospravedlňuje lekár.