Vážení rodičia,
na žiadosť zriaďovateľa si Vás dovoľujeme informovať o poplatku za MŠ počas mesiaca júl:
poplatok za mesiac júl od 1.7.2023 do 14.7. 2023 t.j. 9 pracovných dní je 22,50 €

Ide o alikvotnú čiastku vypočítanú z celkovej mesačnej sumy. Suma sa platí či dieťa navštívi jeden deň alebo 9 dní. Predškoláci MŠ neplatia ani za tento mesiac. V prípade, že dieťa nebude v mesiaci júl MŠ navštevovať, prosím odhláste ho zo stravy čo možno najskôr. 

Ďakujeme