Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že na základe pozitívneho vývoja pandemickej situácie od 3.5.2021 zmenilo Ministerstvo školstva podmienky k nástupu detí do MŠ. Z tohto dôvodu už nie je potrebný 7 dňový test zákonného zástupcu pri vstupe do priestorov MŠ.  Zákonný zástupca predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bezinfekčnosť
Upozorňujeme na skutočnosť, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.
Zároveň upozorňujeme, že dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
Naďalej platí povinnosť nosenia rúška/ respirátora pre zákonného zástupcu pri vstupe do priestorov MŠ.
Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.
Príchod deti do MŠ do 8.00 hod- žiadame o dodržiavanie prevádzkového času.
Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./

Pravidlá pre školy – vysvetlivky: Pravidlá pre školy-vysvetlivky