Vážení rodičia,
venujte prosím pozornosť informáciám o podmienkach nástupu detí do MŠ  v súvislosti s protipandemickými opatreniami k zabráneniu šírenia Covid 19 od 11.1.2021.

Od 1.1.2021 do 24.1.2021 vláda vyhlásila prísnejší lockdown. Toto rozhodnutie ovplyvňuje aj chod MŠ. Na základe rozhodnutia ministerstva školstva a po prerokovaní podmienok so zriaďovateľom Vám oznamujeme, že v týždni od 11.1.2021 do 15.1.2021 bude MŠ otvorená iba pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorých povaha práce nedovoľuje pracovať z domu a to: rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, požiarnikov,pracovníkov v elektrárňach ako aj pre všetkých , ktorých pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.

Preto žiadame rodičov, aby do štvrtka 7.1.2021 do 11:00hod. napísali len tí, ktorí potrebujú dieťa prihlásiť na pobyt v MŠ na email:
msmiloslavov@gmail.com

Rodičov, ktorí nepracujú, sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke alebo im bolo umožnené vykonávať prácu z domu prosíme, aby si deti nechali doma. Deti, ktoré nebudú prihlásené do MŠ budú automaticky odhlásené zo stravy. Od 11.01.2021 do 18.1.2021 je možné čerpať pandemickú OČR. Od 18.1.2021 bude fungovanie MŠ závisieť od vývoja situácie. Upozorňujeme však, že všetky termíny sú len predbežné a môžu sa meniť v závislosti od pandemickej situácie. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.