Voľba členov do Rady školy

Vážení rodičia, nakoľko sa trom rodičom ukončilo pôsobenie v Rade školy, bude na rodičovskom združení prebiehať voľba členov do Rady školy.
Pokyny k voľbe členov do Rady školy: pri vstupe do areálu MŠ sa rodič zapíše do pripraveného zoznamu.  Dostane  hlasovací lístok, v ktorom zakrúžkuje troch kandidátov a takto vyplnený lístok vhodí do hlasovacej krabice. O výsledkoch volieb Vás budeme informovať.

Rodičovské združenie – zmena

Vážení rodičia, nakoľko sa nám znova sprísnili a zmenili nariadenia a opatrenia, tak rodičovské združenie sa bude konať na dvore MŠ Miloslavov, časť AD. Napriek tomu Vás žiadame, aby ste použili rúška a platí aj, že príde 1 rodič bez dieťaťa. Dátum a čas zostáva nezmenený pre jednotlivé triedy.
Ďakujeme za pochopenie.

Rodičovské združenie

Milí rodičia,
srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční:
dňa 16.9.2020, t.j. v stredu pre triedy : Zajkovia, Lienky, Žabky, Slniečka , Sovičky,
dňa 17.9.2020, t.j. vo štvrtok pre triedy: Včielky, Srdiečka, Rybky a Mravčeky,
v MŠ v časti Alžbetin Dvor- nová budova trieda Srdiečka o 17:00hod. Prosím o dodržanie bezpečnosti- rodičovského združenia nech sa zúčastní 1 rodič bez detí, rúško a dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy je povinná.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Nový školský rok 2020/2021

Vážení rodičia,
onedlho začíname v novom školskom roku 2020/2021. Tešíme sa na Vaše detičky v stredu 02.09.2020. Prosíme Vás, aby ste venovali čas potrebný informáciám ohľadom daného školského roku, ktoré sú podrobne uvedené v časti ,,Aktuality“.
Vaša MŠ Miloslavov

Školská jedáleň 2020/2021

Vážení rodičia,
dávame Vám do pozornosti nové pravidlá školskej jedálne v časti ,,Informácie o školskej jedálni“.
Zároveň Vás žiadame, aby ste v prvý deň nového školského roku 02.09.2020 pri nástupe do MŠ priniesli Zápisný lístok uvedený v prílohe.
Zápisný lístok Vám bude k dispozícii aj v MŠ.
zápisný lístok 2020 PDF

 

 

 

Prerušenie prevádzky Materskej školy dňa 15.07.2020

Vážení rodičia,
dňa 15.07.2020 bude prevádzka Materskej školy Miloslavov Centrálna 87/9 a Materskej školy Miloslavov Lipový park 193/1 a Školskej jedálne prerušená z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.
Za porozumenie ďakujeme.