Dôležitý oznam – prerušenie prevádzky Materskej školy Miloslavov od 10.3.2020 do 16.3.2020 (vrátane)

Vážení rodičia,
v prílohe preposielame nariadenie a usmernenie obce v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia Covid-19. Dňa 9.3.2020 o 9:00 hod. zasadal Krízový štáb obce Miloslavov, ktorý prijal prvotné bezpečnostné opatrenia. Jedným z nich je, že z okamžitou platnosťou sa zatvára prevádzka základnej školy, materskej školy a školskej jedálne pri MŠ od 10.3.2020 do 16.3.2020 vrátane, t.j. 5 pracovných dní. 
Zároveň Vás chceme informovať, že všetky akcie MŠ sú zatiaľ zrušené, ruší sa aj rodičovské združenie pre predškolákov a nebude prebiehať ani žiadna krúžková činnosť od externých lektorov . Tieto opatrenia sú zatiaľ nariadené do konca marca 2020. V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať.

Angličtina preložená z 10.2.2020 na 11.2.2020

Vážení rodičia,
z dôvodu predstavenia Pacipac deťom, anglický jazyk v pondelok 10.2.2020 nebude. Náhradná hodina sa uskutoční v utorok 11.2.2020 v obvyklom čase.
Ďakujeme za porozumenie.

 

Vyšetrenie školskej zrelosti

Milí rodičia, polrok je za nami a čochvíľa budú mať predškoláci zápis detí do ZŠ- termín je vypísaný na 4.4.2020, preto Vás žiadame, kto má záujem o vyšetrenie školskej zrelosti, prosím nahláste deti p.učiteľkám  na triedach, treba priniesť vypísané tlačivá k tomuto vyšetreniu (vyšetrenie prihláška, dotazník pre rodičov), ktoré si môžete stiahnuť aj na webovej stránke MŠ v časti Dokumenty a tlačivá na stiahnutie.Presný termín nám CPPPaP poskytne až keď bude vedieť počet prihlásených detí. Prihlášky prosím priniesť do 20.2.2020.
Vzor k vyplneniu prihlášky (žiadosti): Informácie ku žiadosti