Prevádzka MŠ od 18.1.2021 do 22.1.2021

Vážení rodičia,
aj na budúci týždeň bude prevádzka Materskej školy tak ako predchádzajúci týždeň. Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva.
Ďakujeme za porozumenie

 

Pokyny k nástupu do MŠ pre prihlásené deti od 11.1. do 18.1.2021

Vážení rodičia,

posielame zopár informácií k organizácii chodu MŠ v čase od 11.1.do 18.1.2021. 

Prevádzka MŠ je nezmenená a teda od 6:30 do 17:00,
deti budú rozdelené do 2 tried len v časti AD (Alžbetin Dvor), to znamená, že deti z časti Miloslava, treba priniesť do časti AD.

Otvorené budú triedy Slniečka a Rybky. V triede Slniečka budú deti z tried: Lienky, Žabky,Slniečka, Včielky, Mravčeky a Sovičky- spolu 13 detí,

v triede Rybky budú deti z tried: Zajkovia, Srdiečka a Rybky- spolu 12 detí.

Pani učiteľky sa budú striedať.

Prosím nezabudnite priniesť potvrdenie o bezinfekčnosti.

Stravu máte nahlásenú, takže v prípade neprítomnosti dieťaťa si ju už musíte odhlásiť obvyklým spôsobom. 

Podmienky nástupu detí do MŠ Miloslavov od 11.1.2021

Vážení rodičia,
venujte prosím pozornosť informáciám o podmienkach nástupu detí do MŠ  v súvislosti s protipandemickými opatreniami k zabráneniu šírenia Covid 19 od 11.1.2021.

Od 1.1.2021 do 24.1.2021 vláda vyhlásila prísnejší lockdown. Toto rozhodnutie ovplyvňuje aj chod MŠ. Na základe rozhodnutia ministerstva školstva a po prerokovaní podmienok so zriaďovateľom Vám oznamujeme, že v týždni od 11.1.2021 do 15.1.2021 bude MŠ otvorená iba pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorých povaha práce nedovoľuje pracovať z domu a to: rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, požiarnikov,pracovníkov v elektrárňach ako aj pre všetkých , ktorých pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.

Preto žiadame rodičov, aby do štvrtka 7.1.2021 do 11:00hod. napísali len tí, ktorí potrebujú dieťa prihlásiť na pobyt v MŠ na email:
msmiloslavov@gmail.com

Rodičov, ktorí nepracujú, sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke alebo im bolo umožnené vykonávať prácu z domu prosíme, aby si deti nechali doma. Deti, ktoré nebudú prihlásené do MŠ budú automaticky odhlásené zo stravy. Od 11.01.2021 do 18.1.2021 je možné čerpať pandemickú OČR. Od 18.1.2021 bude fungovanie MŠ závisieť od vývoja situácie. Upozorňujeme však, že všetky termíny sú len predbežné a môžu sa meniť v závislosti od pandemickej situácie. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Vianočné prázdniny od 21.12.2020 do 08.01.2021 vrátane

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že Materská škola Miloslavov bude zatvorená od 21.12.2020 do 08.01.2021 (vrátane).
Prevádzka v novom roku začne 11.01.2021.
Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov.
Kolektív MŠ Miloslavov

 

 

Vianočné prázdniny od 23.12. 2020 do 8.1. 2021(vrátane)

Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Materská škola Miloslavov bude počas vianočných prázdnin zatvorená v dňoch od 23.12.2020 do 8.1.2021. Prevádzka sa v novom roku začne 11.1.2021 (pondelok).

Krásne sviatočné obdobie Vám praje celý kolektív MŠ.“

„Lásky, šťastia hodiny, v kruhu svojej rodiny,

užite si spoločne, krásne sviatky vianočné

  a nech dlho prevláda novoročná nálada.

 

Logopedická depistáž 23.11.2020

Vážení rodičia,
dňa 23.11.2020 bude v Materskej škole Miloslavov (obidve časti) prebiehať počas dňa logopedická depistáž pre rodičom prihlásené deti.