Prerušenie prevádzky MŠ 3.3.2022

Vážení rodičia,

dňa 3.3.2022 ( štvrtok) bude prerušená prevádzka MŠ (všetky budovy) z dôvodu odstávky elektriny. Z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť chod MŠ.

Ďakujeme za pochopenie.
 
 
S pozdravom
 
Bc. M.Neupauerová, riaditeľka MŠ Miloslavov

Voľné pracovné miesta učiteľ/učiteľka, upratovačka

Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku do Materskej školy v Miloslavove s výchovným jazykom slovenským s nástupom 1.3.2022

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

mail: hana.pokorna@miloslavov.sk
mail: monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.: 0917 775 632 (úrad),
0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K žiadosti treba priložiť:
– profesný životopis
– doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR
č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie         pedagogických   zamestnancov   a odborných zamestnancov
– žiadosť o prijatie do zamestnania

 

Obec Miloslavov príjme upratovačku do Materskej školy s nástupom ihneď na plný pracovný úväzok

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

mail: hana.pokorna@miloslavov.sk
mail: monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.: 0917 775 632 (úrad),
0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky:

  • Vodičský preukaz skupiny B
  • Zdravotný preukaz

K žiadosti treba priložiť:

─       životopis
─       žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Dôležitý oznam

Riaditeľka MŠ Miloslavov po súhlase so zriaďovateľom oznamuje , že v súvislosti s vysokou chorobnosťou detí aj zamestnancov, a súčasne vzhľadom na veľmi nepriaznivú epidemiologickú situáciu v MŠ Miloslavov, ktorá je zapríčinená šírením respiračného ochorenia vyvolaného ochorením Covid -19
mimoriadne prerušuje prevádzku MŠ od 3.2.2022 do 6.2.2022 (štvrtok, piatok) 

Opatrenie: Počas týchto dní prebehne kompletná dezinfekcia priestorov.

 Ďakujeme za pochopenie.

Vianočné prázdniny MŠ Miloslavov

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že MŠ Miloslavov bude počas vianočných sviatkov zatvorená v dňoch od 20.12.2021 do 7.1.2022. Prevádzka sa v novom roku začne 10.1.2022.

Krásne sviatočné obdobie Vám praje celý kolektív MŠ.

Predĺženie lehoty na ospravedlnenie

Vážení rodičia,
od 18.10.2021 nastala zmena v lehote na ospravedlnenie dieťaťa, ktoré plní povinnú predškolskú výchovu a vzdelávanie (predškoláci) z neprítomnosti v MŠ, na základe rozhodnutia ministra školstva.
Rodič môže ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinnú predškolskú výchovu a vzdelávanie v MŠ na 7 pracovných dní idúcich po sebe. Neprítomnosť viac ako 7 pracovných dní ospravedlňuje lekár.

Oznam – Rodičovské združenie 27.9.2021 zrušené

Vážení rodičia,
vzhľadom na nepriaznivé počasie sa dnešné rodičovské združenie pre triedy Zajkovia, Lienky, Slniečka, Žabky a Mravčeky ruší. Ak to bude možné, presunieme to na stredu 29.9.2021 spolu s ostatnými triedami ( aj tento termín záleží od počasia).
Ďakujeme za pochopenie.