Obnovenie prevádzky MŠ od 22.3.2021

Vážení rodičia,
napriek predĺženiu núdzového stavu vládou SR sme sa po dohode so zriaďovateľom rozhodli od pondelka 22.3.2021 umožniť pobyt v MŠ všetkým deťom, ktorých rodičia prejavia záujem.
Prevádzka MŠ počas Veľkonočných sviatkov bude zatvorená od 1.4. (štvrtok) do 6.4. (utorok) vrátane, obnovenie prevádzky od 7.4.2021( streda).

Obmedzená prevádzka MŠ od 8.3.2021 do 21.3.2021

Vážení rodičia,
vláda SR schválila nové zmeny v opatreniach ovplyvňujúcich fungovanie škôl a školských zariadení na potlačenie pandémie COVID-19 s účinnosťou od 8.3.2021 do 21.3.2021 a to:
Možnosť prezenčnej výučby v MŠ bude umožnená deťom, ktorých obaja rodičia musia pracovať z pracoviska. Je potrebné priniesť do MŠ potvrdenie od zamestnávateľa.
Naďalej platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní. Ostatné opatrenia sú tiež v platnosti.

Testovanie rodičov detí Materskej školy Miloslavov 20.02.2021

Vážení rodičia,

zverejňujeme informáciu o testovaní na COVID-19 v ZŠ Miloslavov.

 

Testovanie je určené len pre:

– zamestnancov základnej školy,

– zamestnancov materskej školy,

– jedného rodiča dieťaťa materskej školy,

– jedného rodiča žiaka 1. stupňa ZŠ.

Termín testovania:

sobota 20. 02. 2021 v časoch od 8.00 hod. – do 20.00 hod.

 

Odberové miesto:

MOM – autobus – parkovisko v areáli Základnej školy Miloslavov. Miesta ako aj smer pohybu budú riadne vyznačené, v prípade potreby Vám na mieste pomôžu naši dobrovoľníci.

 

Harmonogram testovania
Krízový štáb obce, zriaďovateľ a vedenie školy pripravil orientačný časový harmonogram testovania podľa abecedného poradia začiatočných písmen priezvísk rodičov. Časový harmonogram má slúžiť predovšetkým na to, aby sme sa na odberom mieste stretávali v čo najmenších počtoch a nevytvárali nekonečné zástupy. Ak nemôžete prísť v čase  podľa  abecedného poradia (napr. z dôvodu striedania sa pri maloletých deťoch, alebo ak ste v zamestnaní) prídete v najbližšom možnom čase a personál vás vybaví.

 

Časový harmonogram sobota 20. 02. 2021:

 

Zamestnanci  základnej školy: 8.00 – 9.00 hod.

Zamestnanci materskej školy: 9.00 – 9.30 hod.

 

Rodičia :
A,B,C,Č ,D,Ď:
 09.30 – 11.00 hod.,
DZ, E,F,G,H:  11.00 – 12.00 hod.,

 

OBEDOVÁ PRESTÁVKA – 12.00 -13.00 hod.

 

CH,I,J,K: 13.00 – 14.00 hod.,
L,M,N,O,P: 14.00 – 16.30 hod.,

 

PRESTÁVKA – 16.30 -17.00 hod.

 

P,R,S,Š: 17.00 -18.00 hod.,

T,Ť,U, V, W,Z,Ž: 18.00 – 20.00 hod.

Prosíme všetkých, aby k odbernému miestu neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor v okolí.
Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min. 2 m odstupy v nich.

Odbery budú prebiehať v autobuse –  MOM za dodržania príslušných hygienických opatrení.

Testovaní zamestnanci a rodičia si pri vstupe na odberné miesto vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich identifikačné údaje a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúško alebo respirátor. Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník. Testovaná osoba si zloží rúško, respirátor tesne pred odberom biologického materiálu, ústa má prekryté a následne po odbere si ihneď rúško, respirátor nasadí a presunie sa do priestorov vyčlenených v okolí odberového miesta, kde testovaný počká na výsledok.

 

Dôležité upozornenie pre rodičov:
Testovaní budú len rodičia žiakov 1. stupňa základnej školy a materskej školy,

1 dieťa = 1 rodič.

Negatívny test zákonného zástupcu, nie starší ako 7 dní, je podmienkou účasti žiaka 1. stupňa ZŠ na vyučovaní v škole, alebo nástupu dieťaťa do materskej školy od pondelka 22. 2. 2021.

Výnimky z testovania sú určené Nariadením RÚVZ (napr. prekonanie ochorenia COVID 19 do 90 dní atď.)

 

Milan Baďanský, starosta

PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ

Bc. Monika Neupauerová, riaditeľka MŠ

 

 

Obnovenie prevádzky MŠ od 16.2.2021

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ bude prevádzka MŠ obnovená od 16.2.2021  od 6:30 do 17:00 hod.

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ sú uvedené v časti: Aktuality

Prerušená prevádzka MŠ do 15.2.2021 vrátane

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia RÚVZ nám bolo nariadené karanténne opatrenie: prerušenie výchovno vzdelávacieho procesu do 15.2.2021 – vrátane.
Prosíme rodičov, ktorých deti navštevovali MŠ, aby sledovali zdravotný stav detí a riadili sa pokynmi RÚVZ.
O ďalšom postupe  Vás budeme informovať.