Akcie 15., 16.6.2023

Vážení rodičia,
Vo štvrtok bude (vo všetkých budovách) v rámci zábavného dopoludnia  maľovanie na tvár pre deti MŠ, ktorú nám sprostredkoval pán Legindi. Touto cestou sa mu chceme poďakovať za nespočetné množstvo sponzorských darov a zabezpečenia akcií.
V piatok bude v MŠ prebiehať nácvik požiarneho poplachu. Prosíme rodičov, aby vysvetlili deťom, že ide iba o nácvik požiarnej situácie ( rýchlo, bezpečne a bez paniky vyjsť z budovy MŠ).
Ďakujeme za spoluprácu.

Leto 2023

Vážení rodičia,

LETNÁ PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ BUDE

V MŠ MILOSLAVOV PREBIEHAŤ V ČASE OD 3.7. DO 14.7.2023

 

LETNÉ PRÁZDNINY – ZATVORENÁ MŠ

OD 17.7.2023 DO 31.8.2023

 

STRETNEME SA V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

4.9.2023 (PONDELOK).

Predĺženie termínu na zápis do Materskej školy Miloslavov

Riaditeľstvo Materskej školy Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, 900 42 Miloslavov oznamuje zákonným zástupcom, že v súlade s § 59, ods. 4 Zákona č. 245/2008 Z. z. (Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) predlžuje termín na zápis detí do Materskej školy do 31.5.2023.

Ostatné podmienky zápisu zostávajú nezmenené. Nájdete ich na tomto linku: https://www.miloslavov.sk/aktuality/zapis-deti-do-materskej-skoly-miloslavov-skolsky-rok-2023-2024-termin-od-2-5-2023-7-5-2023/

Oznam – zmena Deň rodiny

Vážení rodičia,
vzhľadom k pretrvávajúcemu nepriaznivému počasiu sa akcia- Deň rodiny v MŠ Lipový park a Centrálna ulica prekladá na stredu 24.5.2023 o 15:30 hod.
V MŠ na Bottovej ulici sa akcia konať bude ( v piatok 19.5.).
Ďakujeme za pochopenie

Oznam/prosba

Vážení rodičia,
od zajtra začne dostavba sociálnych zariadení v MŠ na Centrálnej ulici. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste neparkovali v areáli MŠ ( vnútorné parkovisko) a neblokovali vstup do areálu MŠ, nakoľko firma a dodávatelia potrebujú mať voľný prístup k budove. Tiež Vás prosíme o zvýšenú bezpečnosť pri vstupe alebo odchode z areálu MŠ. Ukončenie dostavby by malo byť 15.8.2023.
Ďakujeme za pochopenie, trpezlivosť a ústretovosť, veď to robíme pre naše/ Vaše deti.

Oznam pre rodičov, ktorí zvažujú pre deti pokračovanie plnenia PPV.

Vážení rodičia,

V týchto dňoch prebiehajú na školách zápisy do 1. ročníka. Ak dieťa nedosiahlo školskú zrelosť je potrebné do MŠ priniesť, doručiť tieto dokumenty:
 – písomný súhlas z CPP– teda výsledok z vyšetrenia školskej zrelosti s odporúčaním na „odklad“
písomný súhlas od pediatra
Suhlas-lekara-s-pokracovanim-plnenia-ppv
informovaný súhlas zákonného zástupcu- podpísané oboma rodičmi
Informovany-suhlas-s-pokracovanim-plnenia-povinneho-predprimarneho-vzdelavania
+ žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.
Ziadost-pokracovanie-pokracovanie-predpr.-vzdelavania
Na základe týchto dokumentov Vám pani riaditeľlka MŠ Miloslavov vystaví Rozhodnutie o pokračovaní PPV , ktorého kópiu odovzdáte v ZŠ.

Zápis detí do MŠ Miloslavov na šk. rok 2023/2024

Zápis detí do MŠ Miloslavov na školský rok 2023/2024

Riaditeľstvo Materskej školy Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, 90042 Miloslavov oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy prebieha v dňoch:  

              od 2.5.2023 do 7.5.2023
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Bližšie informácie: https://www.msmiloslavov.sk/aktuality/zapis-deti-do-ms-miloslavov-na-sk-rok-2023-2024/

 

Veľkonočné ,,prázdniny“ v našej MŠ

Vážení rodičia,

v čase od 6.4.2023 (štvrtok) do 11.4.2023 (utorok vrátane) bude naša materská škola uzavretá.
Krásne veľkonočné sviatky Vám praje kolektív MŠ Miloslavov.

Oznámenie od CPP Senec k prijímaniu detí do 1. ročníka základnej školy

Postup pri prijímaní detí, ktoré neabsolvovali povinné predprimárne vzdelávanie do 1. ročníka základnej školy:

Výnimka:  deti, ktoré neabsolvovali povinné predprimárne vzdelávanie (a z rôznych dôvodov neboli doň zaradené) a časom sa ukáže, že tieto deti majú akcelerovaný vývin a ich rodičia majú záujem o ich zaškolenie do  1. ročníka, môžu byť zaradené do 1. ročníka základnej školy(aj bez toho, aby absolvovali povinné predprimárne vzdelávanie) len v prípade, že dieťa  absolvuje psychologické vyšetrenie školskej pripravenosti  a rodičia škole doložia správu zo psychologického vyšetrenia s odporúčaním zaradiť dieťa do 1. ročníka základnej školy a potvrdenie od lekára.

Tieto potvrdenia CPP však  vydá len po psychologickom vyšetrení dieťaťa a len do termínu 31.8. kalendárneho roka.

Prihlášku na vyšetrenie v CPP je potrebné podať už v tomto mesiaci – deti budú vyšetrené individuálne v CPP v Senci.

Platí však, že predprimárne vzdelávanie je povinné.