Oznam pre rodičov, ktorí zvažujú pre deti pokračovanie plnenia PPV.

Vážení rodičia,

V týchto dňoch prebiehajú na školách zápisy do 1. ročníka. Ak dieťa nedosiahlo školskú zrelosť je potrebné do MŠ priniesť, doručiť tieto dokumenty:
 – písomný súhlas z CPP– teda výsledok z vyšetrenia školskej zrelosti s odporúčaním na „odklad“
písomný súhlas od pediatra
Suhlas-lekara-s-pokracovanim-plnenia-ppv
informovaný súhlas zákonného zástupcu- podpísané oboma rodičmi
Informovany-suhlas-s-pokracovanim-plnenia-povinneho-predprimarneho-vzdelavania
+ žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.
Ziadost-pokracovanie-pokracovanie-predpr.-vzdelavania
Na základe týchto dokumentov Vám pani riaditeľlka MŠ Miloslavov vystaví Rozhodnutie o pokračovaní PPV , ktorého kópiu odovzdáte v ZŠ.

Zápis detí do MŠ Miloslavov na šk. rok 2023/2024

Zápis detí do MŠ Miloslavov na školský rok 2023/2024

Riaditeľstvo Materskej školy Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, 90042 Miloslavov oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy prebieha v dňoch:  

              od 2.5.2023 do 7.5.2023
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Bližšie informácie: https://www.msmiloslavov.sk/aktuality/zapis-deti-do-ms-miloslavov-na-sk-rok-2023-2024/

 

Veľkonočné ,,prázdniny“ v našej MŠ

Vážení rodičia,

v čase od 6.4.2023 (štvrtok) do 11.4.2023 (utorok vrátane) bude naša materská škola uzavretá.
Krásne veľkonočné sviatky Vám praje kolektív MŠ Miloslavov.

Oznámenie od CPP Senec k prijímaniu detí do 1. ročníka základnej školy

Postup pri prijímaní detí, ktoré neabsolvovali povinné predprimárne vzdelávanie do 1. ročníka základnej školy:

Výnimka:  deti, ktoré neabsolvovali povinné predprimárne vzdelávanie (a z rôznych dôvodov neboli doň zaradené) a časom sa ukáže, že tieto deti majú akcelerovaný vývin a ich rodičia majú záujem o ich zaškolenie do  1. ročníka, môžu byť zaradené do 1. ročníka základnej školy(aj bez toho, aby absolvovali povinné predprimárne vzdelávanie) len v prípade, že dieťa  absolvuje psychologické vyšetrenie školskej pripravenosti  a rodičia škole doložia správu zo psychologického vyšetrenia s odporúčaním zaradiť dieťa do 1. ročníka základnej školy a potvrdenie od lekára.

Tieto potvrdenia CPP však  vydá len po psychologickom vyšetrení dieťaťa a len do termínu 31.8. kalendárneho roka.

Prihlášku na vyšetrenie v CPP je potrebné podať už v tomto mesiaci – deti budú vyšetrené individuálne v CPP v Senci.

Platí však, že predprimárne vzdelávanie je povinné.

 

Predstavenie Mici a Mňau – zmena termínu

Vážení rodičia, milé deti,
detské predstavenie Mici a Mňau sa uskutoční v termíne:
MŠ Centrálna 28.2.2023
MŠ Lipový park a MŠ Bottova 1.3.2023

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prerušená prevádzka MŠ od štvrtka 22.12.2022

Vážení rodičia!
Oznamujeme Vám, že na odporúčanie RÚVZ a po dohode so zriaďovateľom  pre vysokú chorobnosť detí a zamestnancov MŠ budú všetky  prevádzky MŠ mimoriadne prerušené ( zatvorené) od štvrtka 22.12.2022.
Prevádzka sa obnoví po vianočných prázdninách 9.1.2023

Vianočné besiedky – zrušené

Vážení rodičia,
z dôvodu veľkej chorobnosti detí a aj personálu musíme, žiaľ, vianočné besiedky vo všetkých prevádzkach zrušiť. Veľmi nás to mrzí, ale už niekoľko týždňov nás aj deti trápia choroby a preto sme nemohli nacvičovať program.
Ďakujeme za pochopenie

Zmena termínu Mikuláša pre MŠ Bottova ulica

Vážení rodičia, milé deti,
Mikuláš príde potešiť detičky z MŠ Bottova ulica 7.12.2022 doobeda.
Ostatné termíny ostávajú nezmenené.

Ďakujeme za pochopenie!