Zasadnutie Rady školy pri MŠ Miloslavov

Podpredseda Rady školy zvoláva zasadnutie Rady školy pri MŠ Miloslavov, ktoré sa uskutoční v pondelok 4.11.2019 o 17,30 v priestoroch Obecného úradu s nasledovným programom:

  1. Voľba predsedu Rady školy;
  2. Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018-2019

Doplňujúce voľby do Rady školy

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že doplňujúce voľby do Rady školy pri MŠ Miloslavov sa uskutočnia dňa 25.10.2019 v čase od 6:30 do 8:30hod. v priestoroch materskej školy- ako v časti Alžbetin Dvor, tak aj v časti Miloslavov.

Logopedická depistáž ďalší termín

Vážení rodičia,
dňa 17.10.2019 prebehne logopedická depistáž pre prihlásené deti z MŠ časť Miloslavov a pre prihlásené deti z MŠ časť Alžbetin Dvor, ktoré sa dňa 27.09.2019 pre chorobu nemohli zúčastniť logopedickej depistáže.

Prihlášky na krúžky v Materskej škole

Vážení rodičia,
svoje deti môžete podľa záujmu prihlásiť na krúžky v školskom roku 2019/2020 nasledovne:
Kreatívne dielničky (platí pre časť Alžbetin Dvor) a Tanečná (obidve časti) v triede, ktorú navštevuje Vaše dieťa.
Anglický jazyk na internetovej stránke (bližšie info v časti Aktuality, resp. v časti Krúžky).

Logopedická depistáž

Vážení rodičia,

dňa 27.09.2019 bude v Materskej škole Miloslavov (obidve časti) počas dňa prebiehať bezplatná logopedická depistáž, ktorej sa zúčastnia iba Vami prihlásené deti. Rodičia, ktorí majú záujem, aby sa ich dieťa zúčastnilo logopedickej depistáže, sú povinní priniesť pani učiteľkám na triede Prihlášku, Súhlas s vyšetrením a Čestné vyhlásenie pre zber údajov.

Tlačivá nájdete na tejto webovej stránke v časti: Dokumenty a tlačivá na stiahnutie (sú to dve prílohy).

Ďakujeme

Zasadnutie Rady školy

Predseda Rady školy zvoláva zasadnutie Rady školy MŠ Miloslavov, ktoré sa uskutoční dňa 14.10.2019 o 17.30 v priestoroch Obecného úradu Miloslavov – miestna časť Alžbetin Dvor s programom:

  1. Voľba predsedu Rady školy

Rodičovské združenie

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 Pozývame rodičov PREDŠKOLÁKOV

(deti narodené do 31.8.2014)

z tried: Rybky, Včielky, Srdiečka a Sovičky/M

na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 11.9.2019 (streda) o 17:00 hodine

v MŠ Alžbetin Dvor.

Zároveň pozývame rodičov (Zajkov, Lienok, Žabiek, Slniečok, Mravčekov/M a „NEPREDŠKOLÁKOV“ zo Srdiečok a Sovičiek/M )

na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 12.9.2019 (štvrtok) o 17:00 hodine

v MŠ Alžbetin Dvor.

Obec Miloslavov príjme do Materskej školy učiteľa/učiteľku s nástupom od 1.9.2019

Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku do Materskej školy v Miloslavove s výchovným jazykom slovenským s nástupom od 1.9.2019.

Žiadosť treba podať na adrese:

Obec Miloslavov
Miloslavov 181
900 42 Miloslavov

mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.:          0917 888 404 (úrad),
0907 711 844 (MŠ)

K žiadosti treba priložiť:
– profesný životopis
– doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky      pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– žiadosť o prijatie do zamestnania

VK_MS_ucitel_2019