Zmena – Deň rodiny v MŠ časť Alžbetin Dvor

Vážení rodičia,
z dôvodu nepriaznivého počasia sa akcia Deň rodiny v MŠ časť Alžbetin Dvor prekladá z 23.5.2019 na budúci týždeň vo štvrtok 30.5.2019. V prípade opätovného nepriaznivého počasia bude nutné aj tento termín zmeniť, v tom prípade Vás o náhradnom termíne budeme informovať.
Ďakujeme za pochopenie
MŠ Miloslavov časť Alžbetin Dvor

Zápis detí do MŠ Miloslavov na šk. rok 2019/2020

Vážení rodičia,

riaditeľka materskej školy Miloslavov, Miloslavov 87, vyhlasuje zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020.

Termín zápisu :
29.04.2019 – 10.05.2019 – dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,ktorú predloží na Obecnom úrade v Alžbetinom Dvore spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie).

Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe:
Zápis do MŠ 2019_20 (1)

 

 

Otvorená hodina – angličtina

Dňa 9.4.2019 o 15.30 – Slniečka, Srdiečka

o 16.15 – Rybky, Včielky

sa vo Vašej škôlke MŠ časť Alžbetin Dvor uskutoční otvorená hodina anglického jazyka. Pri tejto príležitosti Vám radi ukážeme niečo z toho, čo sme sa v tomto školskom roku naučili.

Srdečne všetkých pozývame.

Tešia sa na Vás angličtinári a angličtinárka.

 

Akcie na apríl + vyšetrenie školskej zrelosti

Milí rodičia,
   v prílohe  posielam akcie na mesiac Apríl
Termíny na vyšetrenie školskej zrelosti: 30.4.2019, 2.5.2019, 3.5.2019, 6.5.2019, 7.5.2019- prihlásené deti budú rozdelené cca po 5, o konkrétnom dni, kedy vaše dieťa bude vyšetrené Vás bude informovať učiteľka na triede.
S pozdravom
Bc. M.Neupauerová


DIVADLO NA HOJDAČKE

Návšteva v ZŠ Rybky a Včielky

Návšteva v ZŠ Mravčeky a Srdiečka

Zápis budúcich prvákov do 1. ročníka ZŠ Miloslavov

Vážení rodičia,

zápis do prvého ročníka ZŠ Miloslavov bude 6.4.2019 (sobota) od 8.30hod. do 12.00hod. v Základnej škole Miloslavov.

Prosím venujte pozornosť podrobnejším informáciám, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Základnej školy  Miloslavov v položke Zápis 2019/2020.