Logopedická depistáž

Vážení rodičia,

dňa 27.09.2019 bude v Materskej škole Miloslavov (obidve časti) počas dňa prebiehať bezplatná logopedická depistáž, ktorej sa zúčastnia iba Vami prihlásené deti. Rodičia, ktorí majú záujem, aby sa ich dieťa zúčastnilo logopedickej depistáže, sú povinní priniesť pani učiteľkám na triede Prihlášku, Súhlas s vyšetrením a Čestné vyhlásenie pre zber údajov.

Tlačivá nájdete na tejto webovej stránke v časti: Dokumenty a tlačivá na stiahnutie (sú to dve prílohy).

Ďakujeme

Zasadnutie Rady školy

Predseda Rady školy zvoláva zasadnutie Rady školy MŠ Miloslavov, ktoré sa uskutoční dňa 14.10.2019 o 17.30 v priestoroch Obecného úradu Miloslavov – miestna časť Alžbetin Dvor s programom:

  1. Voľba predsedu Rady školy

Rodičovské združenie

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 Pozývame rodičov PREDŠKOLÁKOV

(deti narodené do 31.8.2014)

z tried: Rybky, Včielky, Srdiečka a Sovičky/M

na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 11.9.2019 (streda) o 17:00 hodine

v MŠ Alžbetin Dvor.

Zároveň pozývame rodičov (Zajkov, Lienok, Žabiek, Slniečok, Mravčekov/M a „NEPREDŠKOLÁKOV“ zo Srdiečok a Sovičiek/M )

na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 12.9.2019 (štvrtok) o 17:00 hodine

v MŠ Alžbetin Dvor.

Obec Miloslavov príjme do Materskej školy učiteľa/učiteľku s nástupom od 1.9.2019

Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku do Materskej školy v Miloslavove s výchovným jazykom slovenským s nástupom od 1.9.2019.

Žiadosť treba podať na adrese:

Obec Miloslavov
Miloslavov 181
900 42 Miloslavov

mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.:          0917 888 404 (úrad),
0907 711 844 (MŠ)

K žiadosti treba priložiť:
– profesný životopis
– doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky      pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– žiadosť o prijatie do zamestnania

VK_MS_ucitel_2019

Zasadnutie Rady školy

Predseda Rady školy zvoláva zasadnutie Rady školy, ktorá sa bude konať v MŠ  časť Alžbetin Dvor, dňa 12.6.2019 o 17.30 hod.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Prerokovanie návrhu nového školského poriadku MŠ Miloslavov
  3. Prerokovanie ďalšieho postupu a prípravy výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ
  4. Rôzne
  5. Záver

Fotenie detí MŠ časť Alžbetin Dvor

Vážení rodičia,

     v pondelok 3.6.2019 sa budú deti fotiť na spoločnú triednu fotku, deti odchádzajúce do základnej školy (predškoláci) na tablo a prihlásené deti ešte individuálne. Fotenie bude prebiehať v MŠ časť Alžbetin Dvor.

Deň rodiny MŠ časť Alžbetin Dvor – zmena

Vážení rodičia,

  po dohode s pani učiteľkou tanečnej výchovy sme sa rozhodli uskutočniť deň so súťažami (Deň rodiny) spojený s otvorenou hodinou a vystúpením detí z tanečného krúžku dňa 14.6.2019.
Ďakujeme za pochopenie
MŠ Miloslavov časť Alžbetin Dvor

 

Zmena – Deň rodiny v MŠ časť Alžbetin Dvor

Vážení rodičia,
z dôvodu nepriaznivého počasia sa akcia Deň rodiny v MŠ časť Alžbetin Dvor prekladá z 23.5.2019 na budúci týždeň vo štvrtok 30.5.2019. V prípade opätovného nepriaznivého počasia bude nutné aj tento termín zmeniť, v tom prípade Vás o náhradnom termíne budeme informovať.
Ďakujeme za pochopenie
MŠ Miloslavov časť Alžbetin Dvor