Prerušenie prevádzky MŠ 15.11.2019

Vážení rodičia, 
Bratislavská vodárenská spoločnosť oznámila prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu pre obec z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §32 ods.? bod b).  Z tohto dôvodu nie je možné prevádzkovať Materskú školu. Preto so súhlasom zriaďovateľa, Vám oznamujeme, že dňa 15.11.2019 t.j. v piatok bude Materská škola zavretá z prevádzkových aj hygienických dôvodov.
Ďakujeme za pochopenie

Lampiónový sprievod – zmeny a náhradný termín

Milí rodičia, vzhľadom k nepriaznivému počasiu sme dnes lampiónový sprievod zrušili . Sprievod sa uskutoční zajtra, t.j. vo štvrtok 7.11.2019 o 17:00, ale zmeníme stretnutie a trasu: stretneme sa v MŠ Alžbetin Dvor, prejdeme sa po dedine, po chodníkoch a skončíme na futbalovom ihrisku, kde deti budú mať odmenu a teplý čaj. Nakoľko zajtrajšia predpoveď nám tiež nepraje- doobeda má pršať, tak sme zmenili trasu, aby sme sa nemuseli brodiť blatom cez pole. Za pochopenie ďakujeme a dúfame, že nás táto malá nepríjemnosť neodradí od pekného zážitku.  

Lampiónový sprievod – zrušený

Vážení rodičia, milé deti,
pre nepriaznivé počasie sa Lampiónový sprievod neuskutoční. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.
Ďakujeme za pochopenie

 

Zasadnutie Rady školy pri MŠ Miloslavov

Podpredseda Rady školy zvoláva zasadnutie Rady školy pri MŠ Miloslavov, ktoré sa uskutoční v pondelok 4.11.2019 o 17,30 v priestoroch Obecného úradu s nasledovným programom:

  1. Voľba predsedu Rady školy;
  2. Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018-2019

Doplňujúce voľby do Rady školy

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že doplňujúce voľby do Rady školy pri MŠ Miloslavov sa uskutočnia dňa 25.10.2019 v čase od 6:30 do 8:30hod. v priestoroch materskej školy- ako v časti Alžbetin Dvor, tak aj v časti Miloslavov.

Logopedická depistáž ďalší termín

Vážení rodičia,
dňa 17.10.2019 prebehne logopedická depistáž pre prihlásené deti z MŠ časť Miloslavov a pre prihlásené deti z MŠ časť Alžbetin Dvor, ktoré sa dňa 27.09.2019 pre chorobu nemohli zúčastniť logopedickej depistáže.

Prihlášky na krúžky v Materskej škole

Vážení rodičia,
svoje deti môžete podľa záujmu prihlásiť na krúžky v školskom roku 2019/2020 nasledovne:
Kreatívne dielničky (platí pre časť Alžbetin Dvor) a Tanečná (obidve časti) v triede, ktorú navštevuje Vaše dieťa.
Anglický jazyk na internetovej stránke (bližšie info v časti Aktuality, resp. v časti Krúžky).